Schaeffer 4 Kids

Schaeffer4kids to realizacja awangardowego spektaklu muzycznego dedykowanego dzieciom. W trakcie koncertu zaprezentowano z utwory Bogusława Schaeffera. W realizacji wydarzenia wykorzystano nowe media, które wprowadziły do świata muzycznej awangardy Bogusława Schaeffera najmłodszych słuchaczy w nieznaną twórczość tego wybitnego artysty. Zrealizowano teatralno-muzyczną kompilację utworów Schaeffera z myślą o najmłodszych odbiorcach. Projekt miał charakter pilotażowy.

Odbyły się warsztaty muzyczne. Opracowano krótkie wprowadzenie do koncertu, które przybliżyło dzieciom inspirującą postać Bogusława Schaeffera oraz jego spojrzenie na muzykę. Uczestnictwo w kulturze młodych odbiorców i poszukiwanie własnych ścieżek rozwoju przyczyniło do aktywnego wsparcia sektora branż kreatywnych. Wydarzenie stało się inspiracją w poszukiwaniu własnej drogi rozwoju dla dzieci, które entuzjastycznie brały udział w wydarzeniu które poprzedziły warsztaty muzyczne oparte na twórczości Schaeffera prowadzone przez muzyków. Udało nam się zbudować stałą grupę odbiorców kultury i ukazać twórczość Bogusława Schaeffera młodym odbiorcom, przy zachowaniu wierności jego przekazu.Schaeffer Non Stop

Schaeffer Non Stop to jedyna w swoim rodzaju aplikacja mobilna oparta na jednej z najsłynniejszych partytur graficznych Bogusława Schaeffera.

Zapoznaj się z aplikacją Schaeffer Non Stop
Bogusław Schaeffer

Niektóre moje sztuki latami leżały w szufladzie. Nie wiedziała o nich ani żona, ani pies. Pierwsza, jaką napisałem, nosiła tytuł Webern. Miałem wtedy dwadzieścia sześć lat. Anton Webern, ojciec nowej muzyki, był fizycznie podobny do mojego ojca, i to właśnie bardzo mi się spodobało.

Aurea Porta - Fundacja Przyjaciół Sztuk

Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA powstała w roku 2001. Założycielem był Marek Frąckowiak, aktor schaefferowski. Krystyna Gierłowska, dyrektor kreatywna, i Ewa Złotowska, prezes, z niewielką pomocą przyjaciół Przyjaciół Sztuk, kontynuują zapoczątkowane przez niego dzieło, między innymi sprawując opiekę nad spuścizną (archiwum) Bogusława Schaeffera. Kochanych interesariuszy podejmują w MDM-owskim lokalu z tarasem ze sgraffito.

ZAiKS - Partner

Instytut Teatralny